Works : The 1900sí Man

La sposa guarita
1991 - cm. 80x90

Francesca Magro, "La sposa guarita", 1991.

Spettacolo
1993 - cm. 140x190

Francesca Magro, "Spettacolo", 1993.
Francesca Magro, "Amanti", 1994.

Amanti
1994 - cm. 120x100